Социально-экономический паспорт

Социально-экономический паспорт

села Павлодарское на 1 января 2020 года

аким Рушанов Сырым Токенович, 1970 года рождения,

                     в должности работает с  24 декабря 2018 года

1.  Жалпы жағдайы Барлығы     Всего 1.  Общее положение
Құрылған жылы 1927 Год образования
Орналасқан алаңы (га) 3956 Занимаемая площадь (га)
Елді мекендердің саны (ед.) 1 Количество населенных пунктов (ед.)
Тұрғындар Население
Тұрғындардың (адам) 6480 Численность население ( человек)
Соның ішінде: в том числе:
Ер адамдар 3169 мужчин (человек)
Әйел адамдар 3311 женщин (человек)
Сайлаушылардың саны (адам) 5092 Численность избирателей (чел.)
Тұрғындардың ұлттық құрамы: Национальный состав населения:
-қазақтар 2087 -казахов
-орыстар 3264 -русских
-украиндыктар 362 -украинцев
-немістер 320 -немцев
-басқа да ұлттар 447 -других национальностей
Әлеуметтікмінездеме Социальная характеристика
Зейнеткерлер 822 Пенсионеров
  соның ішінде:    в том числе:
  жалғыз тұрушылар 47   одинокопроживающих
  жалғыздар 8   одиноких
ҰОС қатысушылары Участников ВОВ
Соның ішінде ҰОСМ в т.ч. ИВОВ
ҰОС қатысушыларының жесір әйелдері 9 Вдов участников ВОВ
 «ҰОС-нда айбынды еңбегі үшін» медальмен марапатталғандар 63 Награжденные медалью «За доблестный труд в ВОВ»
Ауған жауынгерлері 9 Воинов — афганцев
Мүгедектер 135 Инвалидов
Соның ішінде мүгедек балалар 18 в т.ч. инвалидов детства
Жеткілікті қамтамасыз етілмеген жанұялар 14/56 чел./33 ребенка Малообеспеченных семей

(сумма выплат 880, 8. тенге)

Көп балалы аналар 31 Многодетных матерей награжденных медалью Алтын Алка, Кумыс Алка
18 жасқа дейінгі балалары бар көп балалы аналары 19/119 чел/87 детей

 

Многодетных матерей, у которых дети до 18 лет

(сумма выплат многодетным 2 076 300 тенге в месяц)

2. Білім 2. Образование
Жалпы білім беру мектептері 1 Общеобразовательных школ
соның ішінде: в том числе:
орта 1 средних
толық емес неполных
бастауыш начальных
Оқушылардың саны 920 Численность учащихся
Мұғалімдердің саны 79 Численность учителей
 

Компьютерліксыныптарыбар мектептер саны

                           1  

Количество школ, имеющих компьютерные классы

Шағын орталық оқушылардың саны

 

60 Численность учащихся мини-центра
Шағын орталық мұғалімдердің саны 7 Численность учителей мини-центра
Балабақшалар 1 Детских садов
Олардағы балалар 156 В них детей
Тәрбиешілер мен педагогтар

 

31 Воспитателей и педагогов
3. Денсаулық сақтау 3. Здравоохранение
Дәрігерлік емхана 1 Врачебная амбулатория
Медициналық қызметкерлердің саны 17 Численность медицинских работников
Дәріханалар 2 Аптек
Соның ішінде жеке меншікті 1 В том числе частных
4. Мәдениет 4. Культура
Сарайлар, мәдениет үйлері Дворцов, домов культуры
Кинотеатрлар Кинотеатров
Клубтар спортлар 1 Клубов спортивных (ДМК «Нуртас»)
Кітапханалар 1 Библиотек
5. Спорттық ғимараттар    және алаңдар 5. Спортивные сооружения и              площадки
Стадиондар Стадионов
Шаңғы орталығы 1 Лыжная база
Бассейндер Бассейнов
Мектептердегі спорт залдар 2 Спортзалов  в школах
Квартал және аула ішіндегі спорт алаңдары 2 Внутриквартальных и внутридворовых спортплощадок
Ойын аландары 3 Игровых площадок
6. «Barys»дене-шынықтыру-сауықтыру кешені 1 6. ГККП Физкультурно оздоровительный комплекс «Barys»
7. Еңбек нарығы  

 

7. Рынок труда

 

1. Еңбекке жарамды халықтың саны 4268  1.Численность экономически активного населения
2. Жұмыс істейтіндер саны 3033  2.Численность занятых
3. Өздігімен бос еместер 345 3. самозанятые
4. Жұмыссыздар саны 13 4. Количество безработных
олардың ішінде қоғамдық жұмыстағылар 13 из них занято на общественных работах
Жұмыссыздар деңгейі 0,20% Уровень безработицы
Енбеке жарамсыз тұрғындар 2212 Не трудоспособное население, человек
 соның ішінде:  в том числе:
 а) зейнеткерлер 822  а) пенсионеров
 соның ішінде:  в том числе:
83  инвалиды
в) 18 жасқы дейінгі балалар 1390 в) дети до 18 лет
соның ішінде мектепке дейінгі балалар 470 из них дошкольного возраста
Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің саны 80 Количество субъектов малого предпринимательства
8. Транспорт және байланыс 8. Транспорт и связь
Транспорттардың барлығы 1818 Транспорт всего
Соның ішінде В том числе
Жеңіл көліктер 1739 Легковые автомашины
Жүк тасушы автокөліктер 30 Грузовые автомашины
Автобустар 4 Автобусы
 Тракторлар 45  Тракторы
9. Коммуналдық сала 9. Коммунальная сфера
Жолдар (км) 69 Дороги (км)
  топырақты   грунтовые
   асфальттық төсеммен 11  с асфальтным покрытием
   ұсақ таспен төселгендер 0,9  со щебеночным покрытием
Автобустық маршруттар саны 1 Количество автобусных маршрутов
Қозғалыстың орташа аралығы 18-20 мин Средний интервал движения
АТС 1 АТС
-олардағы телефондар нөмірлері 1486 -в них номеров телефонов
Пошталық бөлімдер 1 Почтовых отделений
АЗС 1 АЗС
Сумен жабдықтау Водоснабжение
   орталықтандырылған   централизованное
   жекеленген   индивидуальное
Құдықтар   Колодцев
Бағаналар   Колонок
Жеке меншікті саңылаулар (төтелдер) 1718   Частных скважин
10. Халыққа қызмет көрстеу 10. Обслуживание населения
Базарлар 1 Рынков
Тіс емханасы Стоматология
Сауда орталықтары Торговых центров
Дүкендер 24 Магазинов
Мейрамханалар және кафелер Ресторанов и кафе
Киоскілер 1 Киосков
Тұрмыс үйлері 1 Домов быта
Шаштараздар 3 Парикмахерские
Массаж кабинеті Массажный кабинет
11.  Ауыл шаруашылығы 11.  Сельское хозяйство
Аула саны 1718 Количество дворов
 Малдары жоқ аулалардың саны 1310 Количество дворов не имеющих поголовье скота (содержат скот 408 дворов)
 ЖҰП саны 0 Количество ПИО
нанхана , бірлігі 2 Хлебопекарни,  единиц
Нанхана , жылына тонн 504,0 хлебопекарни, тонн в год
Ауыл шаруашылықты қалыптастыру (бірлік) Наличие сельхозформирований (ед.)
Соның ішінде: В том числе:
ЖШС 56 ТОО
ӨК 1 ПК
Мал саны: Численность скота:
Соның ішінде:   в том числе:
Ірі қара малдар 913   КРС
Жылқылар 308  Лошади
Шошқалар 130  Свиньи
Қойлар мен ешкілер 1241  Овцы и козы
Құстар 5033  Птиц
12.   Жер жабдығы 12.   Землеустройство
Бекітілген жерлер (га) 3956  Закреплено земель (га)
Елді мекеннің 327  Под населенным пунктом
Егістік жер 355  Пашня
Жайылым (өріс) 3029  Пастбища
Пішен шабулар  Сенокосы
Басқа да жерлер 245  Иные земли
13.  Діни конфессиялар мешіттер, шіркеулер, монастырлар) 13.  Религиозные конфессии                                                                                              (мечети, церкви, монастыри)
 Мешіттер 1 Мечети
 Монастырлар 1 Монастыри
Медресе 1 Медресе

Павлодар ауылы әкімі                                          С. Т. Рушанов